Debugowanie PHP w IntelliJ IDEA

1. Pobranie Xdebug

Można go znaleźć na stronie http://xdebug.org/

2. Konfiguracja PHP

otwieramy do edycji plik php.ini

nie odkomentowujemy php_xdebug-X.dll w bloku pozostałych PHP extensions

;extension=php_xdebug-2.0.5-5.2.dll

w bloku Xdebug

odkomentowujemy i ew poprawiamy ścieżki i nazwę serwera

zend_extension_ts="xampp/php/ext/php_xdebug-2.0.5-5.2.dll"
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_host="localhost"
xdebug.remote_port=9000
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_log="xampp/tmp/xdebug.log"
xdebug.profiler_enable=1
xdebug.profiler_output_dir="xampp/tmp"
xdebug.collect_params=On
xdebug.show_local_vars=On

3.Konfiguracja IntelliJ IDEA

W IntelliJ klikamy Edit Configuration z rozwijalnego menu przez ikonami IntelliJ IDEA - Run Run i IntelliJ IDEA - DebugDebug.

IntelliJ IDEA - Edit Configuration

W oknie edycji wybieramy Add new configuration potem wybieramy PHP

Teraz tylko wpisujemy nazwę konfiguracji adres url i gotowe.
Ewentualnie możemy:

  • wybrać przeglądarkę inna niż domyślna w której będzie otwierana strona
  • ustawić brake pointa w pierwsze linijce kodu, Brake at the first line

IntelliJ IDEA - Debug configuration

 

4. Debugowanie

Jeśli nie ustawiliśmy opcje zatrzymania w pierwszej linii kodu ustawiamy w interesującym nas miejscu punkt zatrzymania, klikając po lewej stronie naszej linii, tam też pojawi się czerwona kropka.

IntelliJ IDEA - break point

 

Klikamy ikonę IntelliJ IDEA - Debug Debug i startujemy

IntelliJ IDEA - Run debug

 

Otwiera nam się przeglądarka która "wisi", wracamy do InetlliJ i widzimy na dole okno debugera. Widzimy plik który aktualnie jest w trakcie wykonywania i zmienne które są w miejscu w którym się zatrzymaliśmy.

IntelliJ IDEA - debugging break point